logo boiron

Научни изследвания и иновации

Научни изследвания и иновации в услуга на историческото знание

Christian Boiron

"Хомеопатията, противно на това, което често се смята, е родена от науката. Тя поставя началото на експерименталната фармакология и представлява важен етап в историята на медицината и лекарствата."

Кристиан Боарон (2019)

Изследвания, насочени към цялостното здраве на пациентите

Всички изследвания, които провеждаме се основават на цялостен подход за разбиране и удовлетворяване на нуждите на пациентите с цел подобряване на качеството им на живот. Те трябва да осигурят ефикасността и безопасността на нашите лекарства, като предоставят обективна информация на здравните специалисти, които ги предписват и на здравните органи, които ги оценяват.

Изследванията ни имат за цел:

  • да оценят нашите водещи продукти с настоящите и евентуално новите им показания,
  • да приложат фармакологичните принципи и да разбират начина на действие на динамизираните разреждания,
  • да предоставят терапевтични решения при тежки патологии (напр. изследвания в областта на поддържащите грижи в онкологията, невродегенеративни заболявания), при които терапевтичните нужди все още остават много големи,
  • да демонстрират ползите от хомеопатията за общественото здраве,
  • да развиват производствените ни процеси като част от подхода за непрекъснато подобряване на качеството на нашите лекарства.

Научни изследвания и иновации в услуга на историческото знание

От самото си създаване компанията ни не спира да прави нововъведения и е разработила свой собствен индустриален инструмент, който да отговаря на уникалния производствен процес на хомеопатичните лекарства. Това гарантира перфектна възпроизводимост на нашите лекарства и ни позволява да предлагаме еднакво качество в целия свят.

outil

Традиционното хомеопатично разреждане, постигнато с помощта на високите технологии

Всяко хомеопатично разреждане се приготвя по традиционни методи, които са регистрирани във Френската фармакопея от 1965 г. и са в сила и до днес. Разреждането се извършва в нашите лаборатории, в заграждение с ламинарен поток, което филтрира околния въздух, а параметрите на налягането, температурата и влажността се контролират постоянно.

Автоматизираното динамизиране: гаранция за възпроизводимост

Динамизацията, която е съществена стъпка в приготвянето на хомеопатичното разреждане, се извършва механично с помощта на "динамизатор". Този процес гарантира възпроизводимост на честотата, продължителността и амплитудата на разклащане: 150 пъти за 7 секунди. По този начин се осигурява напълно идентична динамизация от едно разреждане до следващото.

Тройна импрегнация : иновацията на Боарон, която се превърна в еталон

През 1961, Жан Боарон патентова процес на тройна импрегнация, който осигурява хомогенно импрегниране на активната съставка в сърцето на гранулата. Първоначално извършвано ръчно, сега тройното импрегниране е стандартизирано, за да гарантира качество на различните етапи: микропръскане, хомогенизиране и сушене.

triple imprégnation

Знаехте ли, че?

Хомеопатията е включена във Френската фармакопея през 1965 г., а през 1995 г. е призната и от Европейската фармакопея. 

Интегрирана изследователска лаборатория, работеща в синхрон с признати партньори

Разполагаме със собствена изследователска лаборатория. Тя отговаря за изучаването на фармакологичните и биохимичните процеси на нашите лекарства в различни видове клетъчни култури. Научноизследователската дейност, както фундаментална, така и клинична, се развива основно в областта на инфекциите на дихателните пътища, централната нервна система, поддържащите грижи в онкологията и травматологията.

Освен това провеждаме нашите изследвания в партньорство с университетски, академични и болнични изследователски центрове с опит във Франция и в чужбина.  

Изследвания, отговарящи на етичните правила

Нашите научноизследователски дейности имат ниско въздействие върху околната среда. Основният проблем е свързан с опитите с животни. Работим само с лаборатории, които притежават разрешение от Комисията по етика и редовно се инспектират от представители на Департамента за защита на популациите (DDPP).

Това разрешение гарантира спазването на европейските разпоредби и прилагането на правилото 3R: Reduce, Refine, Replace (Намаляване, Усъвършенстване, Замяна). Този регламент взема предвид и условията на съществуване на животните: тяхното благосъстояние и намаляване на болката, доколкото е възможно.