logo boiron
момичета

Интегративната медицина

Сподели

"Здравето е състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие, а не просто отсъствие на болест или недъг."   

Преамбюл към Устава на Световната Здравна Oрганизация, 22 юли 1946 г.

медици

Интегративната медицина - медицината, която обединява всички медицини

Тъй като днес здравето се определя не само като липса на болест, но и като цялостно състояние на физическо, психическо и социално благополучие, медицината трябва  да развива подход, ориентиран към индивида, който да осигурява персонализирана грижа. В синхрон с конвенционалната медицина, допълващите методи се използват все по-често в целия свят. Те отговарят на необходимостта от цялостна грижа за пациентите, а не само за лечение.

В този контекст интегративната медицина представлява естествената еволюция на медицината. Тази концепция обединява конвенционалната и допълващата медицина в един координиран подход. Интегративната медицина се основава на доказателства за ефективността и безопасността на предлаганите методи. Освен това за нея всеки пациент е уникален и е важен фактор за своето здраве. Взема се предвид начина му на живот, неговия хранителен режим, физическата му активност и благосъстоянието му, както и неговите култура и вярвания. 

Знаехте ли, че?

Световната здравна организация включва в определението за интегративна медицина различни лекарствени и лечебни терапии като билколечение, натуропатия, акупунктура, хиропрактика, остеопатия, както и свързаните с тях практики, включително йога, тай чи, цигун, балнеолечение...

fleur

Хомеопатията, част от интегративната медицина

Хомеопатията въплъщава интегративната медицина, защото споделя нейния принцип и модел на грижа.
Тя се вписва в конвенционалната медицина, тъй като използва лекарствени продукти, предписвани и препоръчвани от медицински специалисти. Освен това, тя е част и от комплементарната медицина. Всъщност, хомеопатията подкрепя пациентите с цел подобряване качеството им на живот, но в същото време ги подтиква да бъдат отговорни към собственото си здраве.

Хомеопатията съответства както на необходимостта да лекува, така и на необходимостта да се грижи.

Thierry Boiron

„По целия свят милиони лекари, фармацевти, акушерки, зъболекари, ветеринари, пациенти виждат безопасността, ползата и ефективността на хомеопатичните лекарства всеки ден: защо да не им се доверите?

Повече от всякога човечеството се нуждае от медицина, богата на различни мнения, разнообразна, множествена, интегрирана!"

Тиери Боарон, Председател на Борда на Директорите

Хомеопатията, свързана и с терапии за лечение на тежки патологии

Концепцията за интегративна медицина е напълно приложима за хронични заболявания и намира своето място и в подкрепата на пациенти с онкологични заболявания. 

Хомеопатията не лекува рак, но наред с други терапевтични методи, е част от цялостната грижа за тези пациенти. Скорошно проучване (1), проведено в Страсбург, показва, че 30% от пациентите, подложени на лечение за рак, използват хомеопатия в допълнение към лечението на заболяването си, което прави тази дисциплина най-широко използваната медицинска практика в интегративната онкология. Това представлява ръст от 83% в сравнение със същото проучване, проведено през 2005 г. в същия град.

Лаборатории Боарон, партньори на института Рафаел

интегративна медицина

Институтът Рафаел е интегративен медицински център, разположен в Levallois-Perret, който осигурява цялостна грижа за хора с онкологични заболявания. В сътрудничество с този център за грижи, но и с изследователски и обучителен център, през 2019 г., Лаборатории Боарон, организирахме първото издание на Дните на Интегративната Oнкология, събрало лекари от цял свят.

Хомеопатията за облекчаване на различни симптоми

Използването на хомеопатия често отговаря на нужда, недостатъчно задоволена от алопатичните лечения. Такъв е случаят с умората, постоянното гадене, тревожността, тъгата и периферните невропатии. За тези симптоми, които биха могли да бъдат описани като изолирани, пациентите свидетелстват за подобрение чрез хомеопатия в повече от 80% от случаите. (1)

(1) Legrand A. Study of the prevalence of complementary medicine use by cancer patients: from 535 questionnaires collected from April to June 2017 in Strasbourg. Medical thesis 2018.