logo boiron

Фирмена политика

Вътрешни споразумения, инициирани от Кристиан Боарон още през 1974 г.

ИНТЕРВЮ С КРИСТИАН БОАРОН

  • le social
  • CB
  • salarié
  • Christian Boiron

"Преди 50 години промених йерархичните отношения. В нашата компания мениджърите са тези, които трябва да се чувстват на разположение на останалите служители, а не обратното".

Кристиан Боарон

УДОВЛЕТВОРЕНИЕТО В УСЛУГА НА ЕФЕКТИВНОСТТА

Кристиан Боарон винаги е бил убеден, че е възможно компанията да се управлява по различен начин. Още през 1974 г. той въвежда новаторска концепция за управление, основана на убеждението, че социалното и икономическото измерение са две измерения, които не трябва да бъдат разделени или йерархизирани, а да работят в синергия.


Cоциалната сфера e от съществено значение, тъй като за да се развива, компанията се нуждае от приноса на всеки служител, от неговото знание, умения и мотивация.


И само когато са удовлетворени от работата си в компанията, служителите могат да дадат най-доброто от себе си.


Икономическaта сфера също заема своето място, тъй като резултатите на компанията осигуряват устойчив източник на финансиране за социални иновации в полза на служителите.


Социалният аспект е тясно свързан с резултатите на компанията. Колкото по-удовлетворени са служители, толкова по-добре се развива компанията. Днес този подход продължава да бъде неин ежедневен двигател. 

СПОРАЗУМЕНИЯТА, КОИТО ЗАТВЪРЖДАВАТ СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА БОАРОН

Около тридесет споразумения, подписани, адаптирани и актуализирани от 1979 г. насам определят cоциалната политика, провеждана от Лаборатории Боарон във Франция:

Включване на служителите в икономическите резултати на компанията

- Коефициент на ефективност и финансиране на социалните иновации

- Спестовен план на компанията

- Допълнителен пенсионен фонд

- Участие и разпределение на печалбата

- Бонус (13-ти месец)

Адаптиране на работното време

- Организация на работата

- Управление на работното време и отпуск

- Избрана работа на непълно работно време

- Подготовка за пенсиониране

Улесняване на мобилността на служителите

- Подкрепа на служителите в личните им проекти

- Подкрепа за проект за личен политически ангажимент

Подкрепа на служителите през целия им живот

- Подкрепа за служители с тежко болен родител

- Схема за осигуряване и здравни разходи

- Интеграция на работници с увреждания

- Класификация на длъжностите и класификация на служителите

- Професионално равенство между мъжете и жените.

Тази социална политика активно допринася за постигането на Целите за Устойчиво Развитие на ООН до 2030 г.

ONUDD