logo boiron

Дейност в 50 държави

Боарон продължава своето международно развитие с увереност и решителност...

Независима семейна компания, отдадена на хомеопатията

От 1932 г. насам Боарон продължава своето международно развитие с увереност и решителност. От откриването на първия си филиал през 1979 г. в Италия постепенно разширява присъствието си в целия свят, неотменно следвайки своя проект за хомеопатията.

Да направим хомеопатията достъпна в много страни по света

Понастоящем, компанията Боарон има 23 дъщерни дружества, главно в Европа и Северна Америка. Тя присъства и в Южна Америка (Боарон Бразилия и Колумбия), в Северна Африка (Боарон Тунис), а от 2016 г. и в Южна Азия с откриването на дъщерни дружества в Хонконг и Китай.

Международното присъствие е гарантирано също така и чрез мрежа от местни дистрибутори, които популяризират лекарствата на Боарон (Нидерландия, Прибалтийски републики, Южна Африка, Мароко и др.).

51% от дейността на Боарон, реализирана в международен план, свидетелства за силата на проекта хомеопатия и желанието на компанията да развие мястото на хомеопатията в медицината по целия свят.

Silvia Nencioni Boiron Italie

"В Италия работим всеки ден със страст, за да могат лекарите и фармацевтите да опознаят и интегрират нашите естествени и безопасни лекарства в терапиите на своите пациенти."

Силвия Ненчиони, Управляващ директор, Боарон Италия

Разрастване в международен мащаб чрез повишаване на познатостта на марката

Повече от 40 години ние отделяме време и средства, за да създаваме условия за устойчиво международно развитие, като винаги се съобразяваме с локалния правен и регулаторен контекст. Утвърждаването на хомеопатията в страни, които не са добре запознати с нея или изобщо не я познават, изисква прогресивен подход. Всеки път се стараем да:

  • Повишаваме осведомеността на държавните органи по въпросите за общественото здраве, спецификата на хомеопатията и получаването на подходящ статут за нашите продукти.
  • Обучаваме здравните специалисти, които са ключови участници в развитието на хомеопатията в здравната система на страната.
  • И информираме пациентите за конкретни решения, които хомеопатията им предлага в различни здравни области.
De Silvia Mainescu, Directrice Boiron Roumanie

"Развивайки се постоянно, хомеопатията намери своето място в практиката на румънските лекари и фармацевти."

Силвия Майнеску, Управляващ директор, Боарон Румъния

Лаборатории Боарон в услуга на хомеопатията по света

БОАРОН е световен лидер в областта на хомеопатията, присъстващ в близо петдесет държави чрез мрежа от двадесет и три дъщерни дружества и около двадесет дистрибутори. Повече от 48% от бизнеса на компанията се извършва на международно ниво.