logo boiron

Отговорната компания

Хуманна и отговорна компания.

valérie lorentz poinsot

"Още през 70-те години на миналия век Кристиан Боарон иска да покаже, че е възможно компания да се управлява по различен начин и по-специално чрез съчетаване на икономическите цели със социалните въпроси. Споделям тази амбиция, която е в основата на развитието и организационния модел на Лаборатории Боарон, и се гордея, че днес мога да я реализирам. Затова и утре, както от самото начало, ще продължим да правим всичко възможно, за да опазваме природата, от която произхождат нашите суровини, да уважаваме служителите си, които дават най-доброто от себе си и да удовлетворяваме нуждите на нашите пациенти, които повече от всякога се нуждаят от сигурност за здравето си."

Валери Лоренц-Поансо, Управляващ директор

Уважението - най-голямата отговорност

Видео грижа

Повече уважение, по-добър живот

Уважаваме пациентите и здравните специалисти, като им предлагаме качествени, надеждни и безвредни хомеопатични лекарства. Вижте повече

Грижим се за нашите служители, като им предлагаме условия на труд, които насърчават професионалното им развитие. Вижте повече

Полагаме усилия за околната среда, като предприемаме всички мерки за ограничаване на въздействието от нашата дейност и опазваме максимално природните ресурси. Вижте повече

 • услуги

  22.000

  е броят на отговорите, предоставяни всяка година от информационната служба за пациенти и медицински специалисти във Франция

 • collaborateur

  15 години

  и 8 месеца е средният стаж на служителите на Боарон

 • хора

  93/100

  е нашият индекс за равенство между половете за 2022 г.

 • carton

  41 тона

  е количеството картон, което сме спестили за две години

Философията на Лаборатории Боарон се е основавала и се основава на искреното и споделяно от всички желание за поддържане на добро здраве, за насърчаване на човешките взаимоотношения, за повишаване на благосъстоянието на работното място и за активното опазване на нашата планета.

Социална политика с конкретни приложения

В продължение на много години хуманистичният дух на Боарон се проявява по много конкретен начин. Инициативите, предприети от Кристиан Боарон през 70-те години на миналия век, които създадоха имиджа на нашата социална политика, са все още в сила. С течение на годините те бяха подкрепени и от други действия, насочени към уважение и ангажираност.

United Nations

Подход, съответващ на целите на ООН

Днес стратегията за Kорпоративна Cоциална Oтговорност, определена от ръководството на Боарон, е организирана около същите проблеми и е в пълно съответствие с Целите за Устойчиво Развитие до 2030 г., определени от Организацията на Oбединените Hации (ООН).

Лоялни практики

Лаборатории Боарон отдават голямо значение на прозрачността и етиката в отношенията си с всички партньори, въвлечени в техния проект. В този контекст компанията е установила политика и добри практики, свързани с борбата с корупцията, както и процедура за предупреждение за корупция.