logo boiron

Ръка за ръка с пациентите

 • Boites de granules BOIRON

  77%

  от французите вече са приемали хомеопатия (1)

 • femmes

  72%

  от пациентите са имали положителни резултати последния път, когато са приемали хомеопатия за здравословен проблем (1)

 • pharmacien

  87%

  от французите споделят, че техни роднини (семейство, приятели, колеги) използват хомеопатия (1)

 • doc

  68%

  от французите се доверяват на хомеопатичните лекарства за лечение (2)

(1) Study "the French and homeopathy" conducted by IPSOS among 2000 individuals. October 2018.

(2) Study "Health today and tomorrow" conducted by IPSOS among 2077 individuals representative of the French population. October 2019.

Гарантирано качество на лекарствата

Ние контролираме целия процес - от концепцията за създаването на продукта до неговото производство.

По време на разработването му се извършват множество проверки, които имат за цел да гарантират качеството и надеждността. Всички етапи се подчиняват на правилата за Добри Производствени Практики (ДПП) и на местните разпоредби за Разрешение за употреба или регистрация на Хомеопатичен Продукт. Получаването на тези разрешения е гаранция за нашите пациенти, че получават качествени лекарства без риск за здравето им.

Информиране при пълна прозрачност

На етапа на актуалните научни познания хомеопатичните лекарства по природа не са токсични и само по изключение биха могли да предизвикват странични ефекти. Въпреки високата степен на разреждане на източниците, които представляват активните съставки на нашите лекарства, ние винаги се опитваме да избегнем появата на непознати странични ефекти. За тази цел създадохме процес на фармакологична бдителност, който:

- следи и докладва на съответните здравни органи всички нежелани лекарствени реакции, проявени след приложението на даден продукт

- информира както здравните специалисти, така и пациентите, като адаптира информацията за продукта върху листовките за пациент.