logo boiron

Нашата визия

Да допринесем за една по-хуманна, по-щадяща и по-устойчива медицина.

По-здравословен живот

Грижата за здравето е възприемане на начин да се отнасяш към себе си в съответствие с изборите си и със своята среда на живот.

Да уважаваш здравето си, означава преди всичко да уважаваш човека, който си и изборите, които правиш.

И ако за някои това е очевидно, то за нас това е изискване.

valerie lorentz poinsot

Още от създаването си ние влагаме цялата си енергия в услуга на пациентите, за да гарантираме, че по целия свят те ще имат възможност да се възползват от хомеопатията и други също толкова ефективни, полезни и безопасни решения за здравето.

Всеки ден ние даваме своя принос за развитието на една по-хуманна, по-щадяща и по-устойчива медицина, с уважение към природата и в съответствие с очакванията на пациентите. Все по-ангажирани със здравето си, те търсят индивидуална, персонализирана и цялостна грижа.

Нашата визия за здраве, дълбоко хуманистична, ни вдъхновява да изграждаме със страст здравето на утрешния ден.

Валери Поансо, Изпълнителен директор

Боарон, високо ценим Вашето здраве

  • Parent Boiron homéopathie
  • Отговорен гражданин Боарон
  • Възрастен човек Боарон

Да открием възможностите... С главно В

Пациентите споделят, че искат все повече и повече да бъдат изслушвани, лекувани и цялостно обгрижвани. Има ли отговор на техните желания?

Да! Това е индивидуализираният терапевтичен подход, в който пациентът е в центъра на системата, като се обръща внимание на неговия генетичен профил. Въз основа на него се определя предразположението към редица заболявания, за които е възможно да се вземат превантивни мерки. Едновременно с това пациентът е насърчаван да бъде отговорен за собственото си здраве.

Никога не е било толкова важно да знаем повече и да обръщаме по-голямо внимание на превенцията, за да лекуваме по-успешно - път, в който Боарон има повече от всякога своето място!

Интегративната медицина, индивидуализиран подход към здравето.

Ако най-накрая приемем, че всички терапевтични методи са допълващи се? Няма ли това да е по-добре за нашето здраве? И няма ли да е по-добре да имаме свободата сами да избираме начина, по който да се лекуваме?

Хомеопатия, алтернативни практики или конвенционална медицина, в Лаборатории Боарон вярваме в достойнствата на всеки един от тези методи и предпочитаме да ги разглеждаме като допълващи се, а не като противопоставящи се. Защото единствените реални противници са болестите, неразположението и болката и ние трябва да направим всичко възможно да не ги пренебрегваме, а да се изправим срещу тях.

С уважение към Вашите убеждения, Вашата етика и Вашата свободна воля.

Научете повече за интегративната медицина

Всичко за хомеопатията

Хомеопатията: в лоното на науката

Хомеопатията в лоното на науката 

Нашият подход в Боарон е чисто научен. 

Със смирение, без предубеждения и със силна воля: да осигурим най-доброто на нашите пациенти.