logo boiron

Опазване на околната среда

Екологична дейност: отговорно снабдяване, контролирано потребление, екодизайн, намаляване на емисиите на въглероден диоксид

Messimy

Независимо дали става въпрос за проектиране и експлоатация на нашите сгради и промишлени съоръжения или за производство на нашите хомеопатични лекарства, контролът на рисковете и въздействията върху околната среда е ключов въпрос за Лаборатории Боарон. Освен че спазваме действащите разпоредби, ние сме в процес на непрекъснато усъвършенстване на много нива, с цел да намалим екологичния отпечатък от нашата дейност. 

Опазване на биоразнообразието

Нашите хомеопатични лекарства се произвеждат предимно от вещества от растителен произход. Дивите растения, събирани от нашите партньори, са съобразени с добрите практики, установени от СЗО. Нашите спецификации включват насърчаване на устойчивостта на растителните ресурси, оптимизиране на проследяването на растителните вещества и опазване на околната среда и биотопите.

Ограничаване консумацията на вода

При производството на нашите продукти ние използваме технологични решения, които позволяват оптимизиране на консумацията на вода: управление и мониторинг на потреблението, рационализиране на производствените процеси и др.

Контрол на потреблението на енергия

Благодарение на високоефективните технически решения ние интегрираме идеята за пестене на енергия във всички наши проекти или подмяна на технически инсталации: термопомпи, кондензационни котли, регулиране на температурата в помещенията, прилагане на RT 2012 за офисните помещения и др.

Намаляване на емисиите във въздуха

Даваме приоритет на намаляването на емисиите винаги когато това е технически възможно. Например, обектът ни в Messimy е оборудван с кондензационни котли, с цел да се ограничат и оптимизират емисиите от котелни помещения. Хладилните ни агрегати използват екологични хладилни агенти и подлежат на строга поддръжка. И накрая, нашето съоръжение за миене, изградено на територията на Messimy, включено в линията за производство на тинктури-майки, е одобрено от Регионалната Дирекция за Оборудване, Планиране и Жилищно Строителство (DREAL) и гарантира спазването на всички изисквания по отношение на опазването на околната среда.
 

Знаехте ли, че?   

Нашите 3 производствени обекта на територията на Франция имат статут на обекти и инсталации, Kласифицирани за Oпазване на Oколната Cреда (ICPE), и се съобразяват с многобройни разпоредби, които имат за цел предотвратяване на рисковете за околната среда. 

Намаляване на изхвърлянето на производствените отпадъци във водите

Поради хомеопатичното разреждане на активните съставки ние не изхвърляме отпадъци от производството в природните води. Рискът от замърсяване на водите в нашите обекти е сведен до минимум и поради безвредността на продуктите, които обработваме (захар, етанол, вазелин). Въпреки това нашите производствени обекти подлежат на строг мониторинг. Вътрешни анализи се извършват всяка седмица, а редовни проби се вземат от одобрена измервателна лаборатория. Като част от разширението на нашия обект в Messimy инсталирахме и нова станция за предварително третиране на водата.

Управление и сортиране на отпадъци

Повече от двадесет години рециклирането е един от нашите основни приоритети, в резултат на което днес сме достигнали високо ниво на изпълнение чрез прилагането на множество канали за рециклиране: хартия, пластмаса, палети, метал, захарна вода, растителни отпадъци, използвани касети и др. 

Ключови цифри

  • carton

    41 тона

    това е количеството картон, което сме спестили за две години, като сме намалили броя на стелажите с 50%.

Знаехте ли, че?

Във всички страни, в които работим, сме заменили дизеловите автомобили с екологично чисти хибридни, бензинови или електрически автомобили.