logo boiron

Да се лекуваме с хомеопатия

Хомеопатията, друг лечебен подход - щадящ и безвреден.

valerie lorentz poinsot

Всеки трябва да има възможността да се лекува, без да си вреди или да замърсява околната среда. Търсенето на ефикасност и натурален произход, които са в хармония с природата, е в основата на нашето виждане за здравето.

Произвеждаме хомеопатични лекарства, които се предписват или препоръчват от медицински специалисти и които ни позволяват да лекуваме всички пациенти - от най-малките до най-възрастните: бременни жени, деца, възрастни хора и т.н.

В хомеопатията ние приемаме всеки човек за уникален.

Валери Лоренц-Поансо, Изпълнителен директор

Хомеопатията: нещо повече от лекарства, система от грижи

Хомеопатичната терапия е призната от Световната Здравна Oрганизация (СЗО) като система от грижи. Тя включва хомеопатични лекарства, медицински специалисти и концепция на грижите, която се основава на следното:  

- ефективност и безопасност на хомеопатичните лекарства 

- превенция 

- пациентът като фактор за своето здраве 

- цялостно грижа за пациентите 

- индивидуализиран и персонализиран подход към грижите.

Глобален подход към пациента

Хомеопатичната терапия дава възможност за лечение на пациента и неговото заболяване, а не само на заболяването.

Персонализирани хомеопатични лечения 

Хомеопатията е така наречената "индивидуализирана" терапия, тъй като разглежда всеки човек като уникален, като взема предвид неговата индивидуална реакция. Следователно, всяко хомеопатично лечение, дори и симптоматично, може да бъде персонализирано. 

За да обогатите знанията си за хомеопатията, открийте нашите често задавани въпроси: 

- Да научим повече за хомеопатията

- Хомеопатията, начин на употреба

лекар

Терапия, принадлежаща към конвенционалната медицина и към алтернативната медицина

Подобно на алопатичните лекарства, хомеопатичните лекарства са регистрирани във Френската и Европейската фармакопея, съответно от 1965 г. и 1995 г. Поради този факт те са регистрирани от здравните агенции на много страни като лекарствени продукти. 

Хомеопатичните лекарствени продукти се предписват или препоръчват от здравни специалисти, лекари и фармацевти (а в някои страни и от акушерки), които контролират това лечение и гарантират неговата целесъобразност и безопасност за пациентите. 

Също така, хомеопатията е част от алтернативната медицина, наричана още "щадяща медицина". Тя лекува заболявания и симптоми чрез глобален и/или симптоматичен подход. Тя се грижи за пациентите, предотвратявайки редица заболявания или техните рецидиви чрез теренно лечение. И не на последно място, хомеопатията подобрява качеството на живот на пациентите, като намалява нежеланите странични реакции от лечението на сериозни хронични и онкологични заболявания. 

Терапия, съобразена с нуждите на организма

Хомеопатичната терапия не е "анти". Хомеопатичното лечение не е в противоречие с физиологичните процеси, а напротив, то ги съпътства. Освен това то отговаря на нарастващото търсене от страна на пациентите на естествени и безвредни решения: щадящи физиологията, без химически молекули в измерими дози и без токсични за организма ефекти. 

Отговор на предизвикателствата пред общественото здраве

Хомеопатията е надеждна терапия без риск за пациентите, която отговаря на основните предизвикателства пред общественото здраве, дефинирани от Световната Здравна Oрганизация:

- позволява да се предприемат превантивни действия в контекста на множество патологии
- допринася за борбата с антибиотичната резистентност
- чрез нея се избягват рисковете от лекарствени взаимодействия, свързани с полимедикаментозно лечение
- ограничава свръхконсумацията на лекарства.

Уважавайки индивида, хомеопатията е отговорен избор и за обществото. 

Лечение, при което се избягва ятрогенния ефект на конвенционалните химически медикаменти

Макар и необходими за лечението на някои заболявания, конвенционалните лекарства, приемани самостоятелно или в комбинация имат повече или по-малко сериозни неблагоприятни последствия върху здравето на пациентите и предизвикат т. нар. лекарствена ятрогения (нежелани ефекти, причинени от лекарства).

Като се има предвид състава им, хомеопатичните лекарства не представляват ятрогенен риск, поради което могат да се използват самостоятелно като лекарства на първи избор, когато това е уместно, или в комбинация с други конвенционални медикаменти. 

 • Anti-inflammatoires non stéroïdiens

  -46%

  на нестероидните противовъзпалителни средства (НСПВС) при мускулно-скелетни заболявания¹.

 • инфекции

  -57%

  на антибиотици при инфекции на горните дихателни пътища¹.

 • гранулки

  -59%

  на психотропни лекарства за тревожност и нарушения на съня¹.

(1) NCCIF (National Center for Complementary and Integrative Health - USA).